Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ ώρα μηδέν

Home/Media, Popular News/Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ ώρα μηδέν
naftemporiki23012024

Άρθρο των Γεώργιου Ζγούρου, oικονομολόγου – λογιστή Α΄ Τάξης, συμβούλου Λογιστικής Δημοσίων Μονάδων Υγείας & ΝΠΔΔ της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και Δημήτριου Τζελιάτη, λογιστή Α΄ Τάξης, υπεύθυνου Τμήματος Μισθοδοσίας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 23 Ιανουαρίου 2024.

 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ασφαλισμένοι συρρέουν στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ -κατά κύριο λόγο ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι- προκειμένου να καταθέσουν αίτηση περί παραγραφής αξιώσεων του φορέα από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4997 στην εκπνοή του 2022 που έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έδωσε τη δυνατότητα για δεκαετή παραγραφή των οφειλών που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα ανωτέρω, καθένας ασφαλισμένος που οφείλει ασφαλιστικές εισφορές έως τις 31/12/2013 και αιτείται τη διαγραφή τους με ημερομηνία αιτήσεως 01/01/2024, μπορεί εν δυνάμει να πετύχει την παραγραφή λόγω της υπέρβασης της δεκαετίας, αφαιρουμένου του έτους της αιτήσεως.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 Ν.4997/2022 προβλέπεται ότι τυχόν διακοπτικά γεγονότα από μεριάς της διοίκησης (όπως κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, καταβολή έναντι της οφειλής, ρύθμιση), τα οποία έλαβαν χώρα μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της δεκαετούς παραγραφής, δεν λειτουργούν ως διακοπτικά γεγονότα υπό την έννοια ότι δεν αναβιώνουν την παραγραφείσα αξίωση, καθώς και ότι τυχόν χρηματικά ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί για την εξόφληση παραγραμμένων οφειλών δεν αναζητούνται. Αντίθετα αν διακοπτικά γεγονότα έλαβαν χώρα εντός της δεκαετίας, τότε σταματούν την παραγραφή στην ημερομηνία λήψης τους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με βάση το άρθρο 6 του Ν.4997/2022, ημερομηνία αίτησης διαγραφής των οφειλών είναι αυτή που βεβαιώθηκε η οφειλή στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σε περίπτωση που αυτή βεβαιώθηκε σε προγενέστερο διάστημα του 12ου/2015, τότε από την ημερομηνία παραγραφής αφαιρείται διάστημα 14 μηνών και 19 ημερών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνών της περιόδου capital control και covid, ενώ σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής βεβαιώθηκε σε διάστημα από 01/01/2016 έως 30/06/2021 αφαιρείται διάστημα 10 μηνών και 14 ημερών που αντιστοιχούν στις δύο περιόδους covid.

ΑΝ ΚΑΙ φαντάζει ιδανικός ο Ν. 4997/2022 για τη διαγραφή οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς πέρα της δεκαετίας, εντούτοις πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι υπόκεινται σε περιορισμούς, παγίδες και προϋποθέσεις.

ΕΙΝΑΙ επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι όσοι καταφέρουν να υπαχθούν στον νόμο και παραγράψουν τις οφειλές με τον εν λόγω νόμο, θα τους ζητηθεί να υπογράψουν Υ/Δ ότι δεν θα αναζητήσουν τον διαγραμμένο χρόνο για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς μαζί με τις οφειλές διαγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης.

ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ αντιληπτό ότι χρειάζεται συγκρατημένη αισιοδοξία από μέρους των οφειλετών, καθώς λίγες είναι οι περιπτώσεις που τελικά παραγράφονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο e-ΕΦΚΑ, ενώ από την άλλη πλευρά ο χρόνος που τελικά θα διαγραφεί ίσως θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

Γεώργιος Ζγούρος
Οικονομολόγος – λογιστής Α΄ Τάξης, σύμβουλος Λογιστικής Δημοσίων Μονάδων Υγείας & ΝΠΔΔ της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δημήτριος Τζελιάτης
Λογιστής Α΄ Τάξης, υπεύθυνος Τμήματος Μισθοδοσίας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

 

Πηγή: Η Ναυτεμπορική