Παράταση δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ εως 28/2/2021

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Νόμοι – Εγκύκλιοι/Παράταση δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ εως 28/2/2021
OIKONOM ENHM_1

Δόθηκε παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ειδικότερα:

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, ( ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

  •  αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020
     και
  • ετήσιες του έτους 2020 (εισοδήματα χρήσης 2019),
          υποβάλλονται  εμπρόθεσμα μέχρι και τις 28.2.2021.