Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του βιβλίου της Ετήσιας Άδειας

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του βιβλίου της Ετήσιας Άδειας
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Παρατείνεται για το έτος 2018, έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018, η προθεσμία ηλεκτρονική υποβολής του έντυπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β’ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.