Παράταση υποβολής των αιτήσεων για το έργο  ‘An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region’ (CapTour)

Home/Εκπαιδευτικά, Popular News/Παράταση υποβολής των αιτήσεων για το έργο  ‘An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region’ (CapTour)
298818524_1000x750

Ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το έργο  ‘An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region’ (CapTour) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 (MIS 5070751), με Αναθέτουσα Αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (uom.gr)

Αιτήσεις έως και τις  31/10/2022

Επιπλέον αρχεία:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης CapTour

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_2

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ CapTour_2

ΚΑΔ CapTour