Παρουσίαση «Money Show 2017»

Home/Δραστηριότητες/Παρουσίαση «Money Show 2017»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_5

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στην ημερίδα με θέμα: «Τέχνη και Περιουσιολόγιο» την Κυριακή 21/05 στην εκδήλωση του Money Show 2017, παρατίθεται η παρουσίαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της κ.Δημήτρη Πανοζάχου.

Παρουσίαση