Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και νέο ΕΣΠΑ

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Media, Popular News/Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και νέο ΕΣΠΑ
naftemporiki30112023

Άρθρο τoυ Δημήτρη Κούσια, οικονομολόγου – συμβούλου Επιχειρήσεων, MSc in Management & Informatics, διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 30 Νοεμβρίου 2023.

 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ νέων προκηρύξεων για ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και εν μέσω προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, και ήδη έχουν αρχίσει να «ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια» εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που υπόσχονται σίγουρη επιτυχία και «εσωτερική» πληροφόρηση, όπως γίνεται πάντα στο ξεκίνημα μιας νέας προγραμματικής περιόδου.

ΑΥΤΟ έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί επιχειρηματίες να πέφτουν θύματα επιτήδειων ή να συνεργάζονται με επαγγελματίες που δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Έτσι, πληρώνονται υπέρογκες αμοιβές, κατατίθενται επενδυτικά σχέδια χαμηλής ποιότητας (πολλές φορές δεν κατατίθενται καν), με συνέπεια την απόρριψη αιτήσεων.

Ακόμα και σε περιπτώσεις έγκρισης, παρουσιάζονται δυσκολίες κατά την υλοποίηση, με αποτέλεσμα τη χαμηλή απορροφητικότητα των εγκεκριμένων κονδυλίων.

ΕΠΕΙΔΗ ο ρόλος του συμβούλου επιχειρήσεων είναι καθοριστικός στην υποβολή και έγκριση μιας επενδυτικής πρότασης, αλλά περισσότερο στην απορροφητικότητα των κονδυλίων κατά την υλοποίηση, θα πρέπει να μπει  ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η σύνταξη μιας επενδυτικής πρότασης για μια σκοπούμενη επένδυση προϋποθέτει γνώσεις και δεξιότητες οικονομολόγου, καθώς κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εμπεριστατωμένο business plan με ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων του φορέα της επένδυσης, τόσο σε επίπεδο υφιστάμενης κατάστασης όσο και σε επίπεδο μελλοντικής (προβλέψεων).

ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ εργασίες, προκειμένου να εκτελεστούν ορθά, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από κάποιον που έχει οικονομικές γνώσεις και μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα της επένδυσης σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, και μετά την έγκριση μιας επενδυτικής πρότασης, η λεγόμενη διαχείριση – παρακολούθηση που εκτελείται, για τη λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης, προϋποθέτει ουσιαστικά γνώσεις project-management, καθώς ο σύμβουλος επιχειρήσεων είναι αυτός που επιφορτίζεται με τον συντονισμό – έλεγχο όλων των εμπλεκόμενων με την επένδυση (λογιστήριο, μηχανικό, δικηγόρο, επιχειρηματία, προμηθευτές).

ΕΧΟΝΤΑΣ ως εμπειρία την πρόσφατη σύσταση δύο μητρώων υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα πρέπει να συσταθεί μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων Επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του ΟΕΕ, με παράλληλη δημιουργία σχετικού κώδικα δεοντολογίας. Ήδη η διοίκηση του ΟΕΕ έχει επιτύχει να συσταθούν τα μητρώα πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου αλλά και το μητρώο εσωτερικών ελεγκτών.

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ενός τέτοιου μητρώου από το ΟΕΕ θα διασφαλίσει την ποιότητα, αλλά και την εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών των πιστοποιημένων συμβούλων προς τις επιχειρήσεις που θα επιδράσει θετικά τόσο στον φορέα της κάθε επένδυσης όσο και σε κεντρικό επίπεδο διαβούλευσης και απορρόφησης κονδυλίων, τα οποία μόνο για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ θα ανέλθουν σε 3,9 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

ΜΑΛΙΣΤΑ, σε δεύτερο χρόνο θα μπορέσει η πολιτεία να επιβάλει τη χρησιμοποίηση πιστοποιημένων συμβούλων για την υποβολή – διαχείριση τόσο σε επίπεδο προκηρύξεων ΕΣΠΑ όσο και σε επίπεδο προκηρύξεων αναπτυξιακού νόμου.

ΉΔΗ υπάρχει η εμπειρία των πιστοποιημένων αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου, όπου πλέον για την υποβολή επενδυτικής πρότασης άνω των 700.000 ευρώ είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από έκθεση πιστοποίησης ενός μέλους του αντίστοιχου μητρώου.

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ενός μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του επιστημονικού φορέα των οικονομολόγων και η δημιουργία κώδικα δεοντολογίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του επαγγέλματος, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση μια επένδυσης όσο και στην αύξηση της απορροφητικότητας των εν λόγω κονδυλίων σε επίπεδο πολιτείας.

 

Δημήτρης Κούσιας
Οικονομολόγος – σύμβουλος Επιχειρήσεων, MSc in Management & Informatics, διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική