Πληθωρισμός και Φορολογία

Home/Media, Popular News/Πληθωρισμός και Φορολογία
368205530_750x500

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 10 Σεπτεμβρίου 2022.

Το οικονομικό φαινόμενο του Πληθωρισμού στο πλαίσιο της οικονομικής δυσανεξίας που προκαλεί στο σύνολο των πολιτών και ειδικά στους οικονομικά ασθενείς πολίτες σχετικά με την απόκτηση των βασικών βιοποριστικών καταναλωτικών αγαθών τούς αναγκάζει να καταβάλουν επιπλέον φόρους· άμεσα στους Έμμεσους Φόρους και έμμεσα στον Άμεσο Φόρο του Εισοδήματος.

Ο Φ.Π.Α. είναι αυτός που αποτελεί την άμεση απόδειξη για τους Έμμεσους Φόρους.

Ο Φ.Π.Α. ως φόρος επιβαρύνει απευθείας την Τελική Τιμή Διάθεσης κάθε προϊόντος (αγαθό και υπηρεσία) αφού υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή επί της Τιμής Πώλησης που απαιτεί ο Πωλητής του αγαθού και ο οποίος αποδίδεται στο σύνολό του από τους επιτηδευματίες που τον εισπράττουν στα Δημόσια Ταμεία. Συνεπώς, οι αυξανόμενες τιμές των παραγωγικών παραγόντων (Α’ Ύλες, Δαπάνες Ενέργειας κ.λπ.) οδηγούν σε αύξηση της Τιμής Πώλησης των προϊόντων από τους επιτηδευματίες και αναγκαστικά αυξάνεται και ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται σε αυτά για να διαμορφωθεί η νέα – αυξημένη – τελική Τιμή Διάθεσής του. Επομένως, οι καταναλωτές συνεισφέρουν συνεχώς περισσότερα στα Δημόσια Ταμεία και ειδικά εδώ στην Ελλάδα που οι βασικοί συντελεστές του Φ.Π.Α. είναι 24% & 13%.

Όσο λοιπόν, διατηρείται ο Πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα τόσο αυξάνονται τα Δημόσια Φορολογικά Έσοδα του Κράτους από τους Έμμεσους Φόρους.

Για τον Φόρο Εισοδήματος, οι παρενέργειες αρχίσουν να καταγράφονται μετά την αύξηση ενός μισθού και ειδικά όταν η αύξηση αυτή οδηγεί με αλλαγή φορολογικής κλίμακας του απασχολούμενου. Ενώ ο απασχολούμενος λαμβάνει την αύξηση στον μισθό για να μπορεί να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο, ξαφνικά χάνει μέρος της αύξησης αυτής λόγω αύξησης της φορολογικής του επιβάρυνσης που υπολογίζεται με βάση το ετήσιο εισόδημα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εξετασθούν οι Συντελεστές του Φ.Π.Α. αλλά και οι Φορολογικές Κλίμακες του Φόρου Εισοδήματος, αν πράγματι στοχεύει η πολιτεία στην οικονομική διευκόλυνση “όλων” στη χώρα.

Μάλιστα, εάν η μείωση των Συντελεστών του Φ.Π.Α. αποτελεί πολύ δύσκολη “εξίσωση”, προκειμένου να μην προκληθεί Δημοσιονομικός Εκτροχιασμός καθώς αποτελεί ένα από τα “βασικά φορολογικά έσοδα”, ας ξεκινήσει η διαδικασία με την αλλαγή των Φορολογικών Συντελεστών του Φόρου Εισοδήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο “αρχικός” μικρός φορολογικός συντελεστής 9% και οι σχετικές φορολογικές εκπτώσεις των προστατευόμενων μελών (τέκνα κ.λπ.) αφορούν συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που καλύπτεται ή θα καλύπτεται σχεδόν από το βασικό προβλεπόμενο μηνιαίο μισθό, μετά από την φημολογούμενη αύξηση του κατώτατου μηνιαίου μισθού από 713,00€ σε 751,00€, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν άμεσα τα όρια ένταξης των ετησίων συνολικών αποδοχών στα φορολογικά κλιμάκια, ιδίως των δύο που έπονται του πρώτου κλιμακίου ή στη χειρότερη περίπτωση να εξετασθεί η θεσμοθέτηση πρόσθετων μειωμένων συντελεστών φορολόγησης τουλάχιστον στις 2 κλίμακες που ακολουθούν τον μικρό συντελεστή 9%.

Αν δεν υπάρχει άμεση μεταβολή των φορολογικών συντελεστών του φόρου εισοδήματος της κλίμακας έως το ετήσιο εισόδημα των 30.000,00€, κινδυνεύει η πλειονότητα των πολιτών να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να χάνει το 1/4 της αύξησης του μισθού +στην αύξηση του άμεσου φόρου εισοδήματος (οι επίμαχοι συντελεστές είναι 22% & 27%) και το εναπομείναν μέρος της αύξησης του μισθού, να μην καλύψει την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που τους προκαλεί ο αυξημένος Φ.Π.Α. στις αυξημένες Τιμές Διάθεσης των προϊόντων λόγω Πληθωρισμού.

Ως εκ τούτου, μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο οι αυξήσεις μισθών να ενισχύουν – κυρίως – τα δημόσια ταμεία.

Επειδή λοιπόν, το ενδεχόμενο οι αυξήσεις μισθών να οδηγηθούν σε Επιπλέον Φόρους βρίσκεται μπροστά μας, πρέπει άμεσα να εξετασθεί το ενδεχόμενο αλλαγής των φορολογικών συντελεστών διότι οι διαφόρου τύπου οικονομικές ενισχύσεις μπορεί “να βοηθούν αλλά δε θα αρκούν” και δεν είναι για όλους.

Πανοζάχος Δημήτριος
MSc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος,
Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Πηγή: capital.gr