ΠΟΛ.1003/31-12-2014

ΝΟΜΟΙ_1_2

Δείτε την ΠΟΛ.1003/31-12-2014: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» εδώ.