ΠΟΛ.1009/31.12.2012

ΝΟΜΟΙ_1_2

Για να δειτε την ΠΟΛ .1009/31.12.2012: Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πατήστε εδώ.