ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Home/Iδιωτικός Τομέας/ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Project Details
Project Description

Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας