Προφίλ

Home/Προφίλ

ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» είναι μια εταιρεία με πολυετή παρουσία στον χώρο της αγοράς των Λογιστικών, Φοροτεχνικών, Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών, που απευθύνεται τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της, την έχει καταξιώσει και την έχει καταστήσει ικανή να παρέχει υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες, συντελώντας στην οικοδόμηση υγειών οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Η οργανωτική δομή της εταιρείας, της επιτρέπει να αξιοποιεί την εξειδίκευση των στελεχών της και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των φορέων που αναπτύσσονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κάθε πελάτης είναι μοναδικός, γι’ αυτό και η εταιρεία στοχεύει στην εξατομικευμένη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η ανάπτυξη και η υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ενώ λειτουργεί υποκατάστημα στην Αθήνα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε πανελλαδικό επίπεδο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ αναπτύσσει διαρκώς και το δίκτυο συνεργατών της στην Κύπρο και σε άλλες Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία).

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» στην προσπάθειά της να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών της είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

Υπηρεσίες

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών τόσο στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου, δραστηριοποιείται σε τέσσερις κύριες ομάδες παρεχόμενων υπηρεσιών:

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού Τομέα
Λογιστική υποστήριξη φορέων Δημόσιου Τομέα
Υπηρεσίες Συμβούλου & Εκπόνησης Μελετών
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
Με σύνθημα:

« … γιατί οι Άνθρωποι και η Γνώση καθορίζουν το Αποτέλεσμα…»

 επενδύουμε στους Ανθρώπους και στην απόκτηση Γνώσεων για να έχουμε το Αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

1989

Ιδρύεται η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Ε. με σκοπό την παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

1993

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ μετά από τα πρώτα πετυχημένα βήματα της, λειτουργεί πλέον με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ορθολογισμός Ε.Π.Ε.) ενώ παράλληλα διευρύνει το αντικείμενο της  στην εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και στη διαχείριση Αναπτυξιακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

1994

Εφαρμόζει μηχανογραφικό σύστημα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης πελατών.

1996

Διευρύνει το αντικείμενο της στις υπηρεσίες Συγχώνευσης Επιχειρήσεων και δημιουργεί  Τμήμα  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

1998

Επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σε φορείς του Δημόσιου Τομέα.

2003

Διευρύνει το αντικείμενο της στην παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης μονάδων υγείας.

2004

Με την επιτυχημένη πορεία που διαγράφει όλα αυτά τα χρόνια και με την τεχνογνωσία που πλέον έχει αποκτήσει μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.. Η εταιρεία παρέχει πλέον ολοκληρωμένες λογιστικές – φοροτεχνικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες  σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και σε φορείς του δημοσίου όπως: Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Δημόσιες Μονάδες Υγείας.

2006

Το 2006 με πίστη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πιστοποιείται για πρώτη φορά με το Σύστημα Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2008

Πραγματοποιεί σημαντική επένδυση για την εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και εκσυγχρονισμού των υποδομών της. Από τότε και κάθε χρόνο επενδύει σημαντικά κονδύλια για να συμπορεύεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

2014

Αποκτά νέα σύγχρονα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.

2016

Πιστοποιείται επιπλέον με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013.

2017

Πραγματοποιεί νέα επένδυση εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υποδομών που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά μια υπερσύγχρονη αίθουσα εκπαίδευσης.

Σήμερα

Σήμερα η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., είναι μια ολοκληρωμένη και καταξιωμένη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους τομείς των Λογιστικών, Φοροτεχνικών, Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών  Υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και στο εξωτερικό. Απασχολεί πάνω από 35 στελέχη με μόνιμη σχέση εργασίας και μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της.