Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»

Home/Εκπαιδευτικά, Δραστηριότητες/Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.»
logo_epithesh

Η «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΠΓΕΣ Α.Ε.» ως εταίρος της Α.Σ «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με αντικείμενο: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.» για νέους Επιστήμονες και Επιτηδευματίες, του κλάδου Οικονομολόγων και συναφών ειδικοτήτων το διάστημα 22-29/09/2015 στο ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.(Οικονόμου 5, Θεσσαλονίκη).

Αναλυτικά

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ