Πρόγραμμα για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
slide_social

Ανοιχτή πρόσκληση έως 15 Μαιου 2018.

Σύνοψη Προγράμματος.

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

120 εκ. € και αφορά το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Ενισχύονται Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού σε επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Κατηγορία Α’

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 7/11/2017 και θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β’

Επιχειρήσεις (Τουριστικά Καταλύματα) που έχουν συσταθεί πριν από τις 7/11/2017 και:

 • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/ και 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των  Επενδυτικών Σχεδίων κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Έως 30 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό ανέρχεται σε 50%.

Το υπόλοιπο αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή.

Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι, ίδια συμμετοχή ή / και  δάνειο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής. Εφόσον όμως εξασφαλίζεται το 100% της Ιδιωτικής Συμμετοχής τότε αυξάνεται η βαθμολογία της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Α. Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με το Ν.4276/2014, όπως ισχύει)

 • Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
  • Ξενοδοχεία
   • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** και άνω.
   • Δυναμικότητα 10 έως και 50 κλίνες (Δυναμικότητα μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού αλλά το τμήμα της επένδυσης που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια).
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (Π.Δ. 33/1979)
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
   • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** και άνω.
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Μη κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος αριθμός κατοικιών:3).
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
   • Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα 10 κλίνες.

Οι ανώτεροι ελάχιστοι περιορισμοί ισχύουν υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο.

Β. Τουριστικά Γραφεία

 • Τουριστικά γραφεία (άρθρο 1 του Ν.393/1976)
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
 • Τουριστικές επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Γ. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Οδηγό του Προγράμματος, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Αθλητικός Τουρισμός:
  • στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα),
  • σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά),
  • σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 • Τουρισμός υπαίθρου:
  • φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες,
  • τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια),
  • περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και
  • περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Δ. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του Τουρισμού

Όπως περιγράφονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/11/2017) έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη Δράση.

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος και
  εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
  3. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  4. Προβολή – Προώθηση –Συμμετοχή σε εκθέσεις.
  5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού σύμβουλου.
  6. Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού.
  7. Μεταφορικά μέσα.
  8. Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση χρηματοδότησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Διάστημα υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2017 – 15/05/2018.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • Εμπειρία εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης.
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Επενδυτικό Σχέδιο (Αναλυτική Περιγραφή, Πληρότητα, Τεκμηρίωση δαπανών, Προβλέψεις Οικονομικών).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ kousias@orthologismos.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 530995, 2310 530423

Για Δωρεάν Έλεγχο επιλεξιμότητας & Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας: