Συμμετοχή της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στην Επαγγελματική Ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων

Home/Δραστηριότητες, Popular News/Συμμετοχή της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στην Επαγγελματική Ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων
eoo2024

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., Πανοζάχος Δημήτριος, συμμετείχε στην 1η Επαγγελματική Ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, το Σάββατο 13/04/2024,  παρουσιάζοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς και τις προτάσεις του για τη φορολογία μέσω σύστασης εταιρειών.