Συμμετοχή της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στην εκδήλωση: «Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Home/Δραστηριότητες/Συμμετοχή της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στην εκδήλωση: «Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»
skywalker0

Ο Αντιπρόεδρος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Φωτιάδης Παναγιώτης συμμετείχε στην εκδήλωση της Skywalker «Μονοπάτια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» ως εισηγητής με θέμα «Φορολογικά – Ασφαλιστικά – Διαδικασίες Έναρξης» που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2018.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Παρουσίαση.

Φωτογραφικό Υλικό: