Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρηματιών

Home/Δραστηριότητες/Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρηματιών
logo-monh-genia

Στο πλαίσιο της πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ», η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. (εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης) πρόκειται να υλοποιήσει ένα Θεματικό Εργαστήριο (Δράση 12: «Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρηματιών») με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Πρόσκληση.