Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο περιοδικό «Καινοτομία & Ανάπτυξη»

Home/Media/Συνέντευξη Δ. Πανοζάχου στο περιοδικό «Καινοτομία & Ανάπτυξη»
kabusiness

Συνέντευξη παραχώρησε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Ορθολογισμός ΑΕ, Πανοζάχος Δημήτριος, στη Ραλλιώ Λεπίδου για το τεύχος Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού «Καινοτομία & Ανάπτυξη».

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για μία επιτυχημένη πορεία στα οικονομικά, κάθε εταιρεία χρειάζεται έναν ικανό και επιδέξιο φοροτεχνικό με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου του και της αντίστοιχης νομοθεσίας, με στόχο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής του. H Ορθολογισμός ΑΕ πως καταφέρνει να συνδυάζει αυτά τα δύο;

Η ρήση που συνοδεύει το σήμα της εταιρείας μας είναι «..γιατί οι Άνθρωποι και η Γνώση καθορίζουν το αποτέλεσμα». Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ, λοιπόν, πιστεύοντας στους Ανθρώπους και δείχνοντας εμπιστοσύνη στους Έλληνες επιστήμονες κατάφερε να έχει μια συνεχή ανοδική πορεία τα 30 χρόνια της ύπαρξής του. Αξιοποιώντας τις γνώσεις Ελλήνων Τεχνοκρατών καταφέραμε να προσφέρουμε αξιόπιστες φοροτεχνικές υπηρεσίες «στο επιχειρείν» που αποτελεί μέρος της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής θεωρίας. Σχεδιάσαμε μοντέλα υπόδειξης φορολογικής συμμόρφωσης, πρόβλεψης ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων και εσωτερικού ελέγχου για μικρές επιχειρήσεις. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας θα έφερνε τον σκληρό ανταγωνισμό και στο χώρο μας και για αυτό επιδιώξαμε και πετύχαμε τη δημιουργία μιας πολυπρόσωπης εταιρείας που έχει τη δυνατότητα να ειδικεύονται τα στελέχη της στους επιμέρους τομείς των υπηρεσιών που παρέχουμε και έτσι να έχουμε καταστεί «αξιόπιστοι συνεργάτες» όσων αναζητούν φοροτεχνικές και λογιστικές συμβουλές.

Ένα φοροτεχνικό γραφείο μπορεί να ανεβάσει ή να βάλει και λουκέτο σε μία επιχείρηση λόγω μη καλής γνώσης της νομοθεσίας. Ποια χαρακτηριστικά εκτιμάτε ότι συνθέτουν ένα “καλό” φοροτεχνικό γραφείο.

Σε όλα τα επιχειρησιακά σχέδια η «φορολογική επιβάρυνση» αποτελεί βασική παράμετρο κατά την σύνταξή τους. Αν λοιπόν δεν υπάρχει σωστή πρόβλεψη και διαχείριση αυτής, τότε είναι πολύ λογικό να ακολουθήσει οικονομική αποτυχία. Σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, όπου η μεταβολή της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί καθημερινότητα είναι αυταπόδεικτο ότι ο λάθος χειρισμός της φορολογικής επιβάρυνσης από μια οντότητα μπορεί εύκολα να την οδηγήσει στο αδιέξοδο. Η πολυνομία της χώρας μας αλλά και η συνεχής επέκταση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των φορολογικών και λογιστικών εργασιών μέσω του διαδικτύου καθορίζει πλέον τα χαρακτηριστικά ενός καλού φοροτεχνικού γραφείου που πρακτικά συνίστανται από: α) Δομημένο μηχανισμό. Είναι αδύνατον να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες «μικρά γραφεία» γιατί πλέον «δεν μπορεί κάποιος να τα ξέρει όλα». Χρειάζεται το Λογιστικό Γραφείο να είναι «μια δομημένη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών». β) Μορφωμένο στελεχιακό δυναμικό και συνεπώς η συνεχής επένδυση στην επιμόρφωση «των ανθρώπων του» να αποτελεί προτεραιότητά του και γ) Υλικοτεχνική Υποδομή στη Πληροφορική γιατί αυτή πλέον αποτελεί το κύριο «μέσο» εργασίας  των Λογιστών Φοροτεχνικών.

Η Ορθολογισμός ΑΕ εκπροσωπεί ένα μεγάλο ποσοστό της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας. Τι εικόνα παρουσιάζει αυτή σήμερα, σε ένα ομιχλώδες οικονομικό τοπίο;

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκαν οι δείκτες της “Global Competitiveness Reports”. Η μελέτη αυτών που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποτυπώνουν το πρόβλημα που αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει και δεν είναι άλλο από το «αντι- επιχειρηματικό» περιβάλλον που υφίσταται στη χώρα μας. Αρκεί να σας πω ότι για τη λειτουργία των Θεσμικών Οργάνων είμαστε στη 87η θέση, στη Μακροοικονομική Σταθερότητα στη 83η θέση και στο Νομικό Πλαίσιο επίλυσης διαφορών στην 133η θέση στις 140 χώρες.

Βέβαια καθημερινά γεγονότα, όπως η μεταφορά μεγάλων εταιρειών από την Ελλάδα στο εξωτερικό και η λειτουργία γραφείων εξυπηρέτησης ελληνικών επιχειρήσεων μεταφοράς των εγκαταστάσεων τους σε γείτονες χώρες, επιβεβαιώνουν το «μη προσφιλές προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον» της χώρας μας.

Πιστεύω, όμως, ότι πράττουμε ένα στρατηγικό λάθος. Μας διαφεύγει ότι η μεγαλύτερη επένδυση της ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι «η μόρφωση της νέας γενιάς» και δεν ενισχύουμε τη δημιουργία επιχειρήσεων που θα εκμεταλλευθούν αυτή την τεράστια επένδυση. Συγκεκριμένα αντί να διευκολύνουμε τη δημιουργία επιχειρήσεων παροχής υψηλών και εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ Νομικών Εταιρειών, Εταιρειών Λογιστών, Εταιρειών Μηχανικών, Γεωτεχνικών κ.λπ.) δημιουργούμε προσκόμματα σ’ αυτές και έτσι έχουμε το φαινόμενο του brain drain. Θέλω να σας μεταφέρω από επαγγελματική εμπειρία ότι το συγκεκριμένο πλεονέκτημα των νέων Ελλήνων το αξιοποιούν πλέον ξένες εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα και δημιουργούν θυγατρικές ή υποκαταστήματα που απασχολούν νέους επιστήμονες και δημιουργούν «προϊόντα», κυρίως υψηλής τεχνολογίας, που στη συνέχεια εμπορεύονται οι ίδιες.

Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο μεταβολής των οικονομικών τομέων της χώρας που συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας λόγω της αλλαγής του μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων και της οικονομικής κρίσης που μας έπληξε. Σταδιακά όμως θα επέλθει μια ισορροπία. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό.

Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και σε ποιους τομείς;

Όπως σας περιέγραψα και παραπάνω η «μόρφωση» είναι μια σημαντική παράμετρος που πλέον επηρεάζει οριζόντια τους οικονομικούς τομείς που αναπτύσσονται. Εκτός από αυτή διαχρονικά και παγκόσμια η γεωγραφική θέση και ο φυσικός πλούτος μιας χώρας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επίδρασης των οικονομικών τομέων αυτής. Τέλος «η κοινωνική συμπεριφορά» των κατοίκων μιας χώρας αποτελεί παράμετρο που δεν πρέπει να παραβλέπεται. Με όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι οι τομείς που άμεσα έχουν περιθώρια ανάπτυξης είναι: Οι τομείς υψηλής τεχνολογίας ακόμη και αν αποτελέσουν «βραχίονα» ξένων εταιρειών, οι μεταφορές και η ενέργεια γιατί είναι συνδεμένες με τη γεωγραφική μας θέση, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας γιατί αποτελούν το φυσικό μας πλούτο. Κρίνω όμως σημαντικό να επισημάνω ότι «τίποτα δεν μπορεί να μας βοηθήσει» αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε «το επιχειρηματικό κέρδος» και «τη δουλειά». Κανείς δεν επενδύει παγκόσμια αν δεν έχει προοπτική κέρδους και κανείς δεν μπορεί να κερδίσει «Αν δεν δουλέψει».

Συχνά πιστεύουμε ότι με τους αυξημένους φόρους η πολιτεία θα βρει έσοδα να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Στην πραγματικότητα οι αυξημένοι φόροι αποτρέπουν σημαντικούς οικονομικούς «παίχτες» να επενδύσουν στην πατρίδα μας ενώ η μείωσή τους αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών που στην παρούσα φάση θα το δαπανούσε για να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο και συνεπώς θα αύξανε το ΑΕΠ της χώρας και μέσω αυτού τα φορολογικά έσοδα. Άρα πάντα υπάρχει και «ο άλλος τρόπος».

Θεωρώ, λοιπόν, βασική προϋπόθεση δημιουργίας θετικού ρυθμού ανάπτυξης την προσπάθεια της πολιτείας να επιδιώκει συνεχώς τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης γιατί έτσι ενισχύει την πραγματική οικονομία και τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες.

Πόσα άτομα απασχολεί η Ορθολογισμός ΑΕ σήμερα και ποιο είναι το πλαίσιο δράσεων των υπηρεσιών του;

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ σήμερα απασχολεί 42 στελέχη και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της Λογιστικής Υποστήριξης, των Φοροτεχνικών Υπηρεσιών, των Χρηματοοικονομικών και γενικότερα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τέλος βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Υποστηρίζει Ιδιωτικούς αλλά και Δημόσιους Φορείς σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Η σύνδεση μας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο της παροχής θέσεων «άσκησης πρακτικής» στους φοιτητές μας έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε αξιόλογα στελέχη γιατί, όπως σας ανάφερα και στην αρχή, είναι σημαντικό όλοι να εμπιστευόμαστε Έλληνες επιστήμονες και ελληνικές εταιρείες.

Είμαστε περήφανοι που μας εμπιστεύονται για 30 χρόνια οι πελάτες μας και μας ωθούν στην κορυφή.

 

Δείτε το τεύχος Νοεμβρίου 2018 του περιοδικού «Καινοτομία & Ανάπτυξη».

 

Πηγή: ka-business.gr