Αγροτική Ανάπτυξη

Home/Tag:Αγροτική Ανάπτυξη
ypagranapt

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ενεργοποίηση της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.) με βάση τον Νόμο 3955/2011

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ_1

Νέο Πρόγραμμα επιδότησης για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση