Διάθεση Μετοχών

Home/Tag:Διάθεση Μετοχών
panozaxos_3

Είναι “δωρεάν” η χορήγηση μετοχών από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στους μετόχους;

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 8 Οκτωβρίου 2021. Πλέον όταν οι μέτοχοι των μη εισηγμένων Α.Ε. αποφασίζουν στην Τακτική