Διαχείριση κινδύνων

Home/Tag:Διαχείριση κινδύνων
naftemporiki15552024

Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα

Άρθρο των Παναγιώτη Αντωνόπουλου, οικονομολόγου/Πληροφορικού, εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, και Δημητρίου Πανοζάχου, MSc, οικονομολόγου, εσωτερικού ελεγκτή CISA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, δ/νοντος συμβούλου της