δικαίωμα προαίρεσης

Home/Tag:δικαίωμα προαίρεσης
panozaxos_3

Δωρεάν διάθεση μετοχών και δικαίωμα προαίρεσης σε εργαζόμενους

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 12 Ιανουαρίου 2021. Στην Ελλάδα αποτελεί και αποτελούσε πάντα αντικείμενο προβληματισμού η συμμετοχή των