ενδοομιλικές συναλλαγές

Home/Tag:ενδοομιλικές συναλλαγές
transfer-pricing

TRANSFER PRICING σε πραγματικό χρόνο

Άρθρο τoυ Δημήτρη Κούσια, MSc οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και του Παναγιώτη Φωτιάδη, φοροτεχνικού συμβούλου, αντιπροέδρου Δ.Σ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 31