Εσωτερικός έλεγχος

Home/Tag:Εσωτερικός έλεγχος
naftemporiki15552024

Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα

Άρθρο των Παναγιώτη Αντωνόπουλου, οικονομολόγου/Πληροφορικού, εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, και Δημητρίου Πανοζάχου, MSc, οικονομολόγου, εσωτερικού ελεγκτή CISA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, δ/νοντος συμβούλου της

naftemporiki17012024

Η προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο των Κωνσταντίνου Γεωργούλα, πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή CICA, CCS, PMI-RMP, συνεργάτη της Ορθολογισμός Α.Ε. και Δημητρίου Πανοζάχου, Msc οικονομολόγου – πιστοποιημένου ελεγκτή CISA, δ/νοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε., που δημοσιεύθηκε

naftemporiki-22122023

Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η ευκαιρία για τις νέες διοικήσεις

Άρθρο Τoυ Παναγιώτη Αντωνόπουλου, oικονομολόγου / πληροφορικού εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη

naftemporiki-1872023

Ο πόλεμος τιμών δεν ευνοεί τον εσωτερικό έλεγχο

Άρθρο του Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη και του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στη

naftemporiki-962023

Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο: Μύθοι & Αλήθειες

Άρθρο του Κωνσταντίνου Γεωργούλα, πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή CICA, PMI-RMP, συνεργάτη της Ορθολογισμός Α.Ε. και του Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου, πιστοποιημένου ελεγκτή CISA, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε., που δημοσιεύθηκε

524016898news

Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων

Άρθρο του Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη και του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στη

524016898news

Η Αξία του Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα

Άρθρο του Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου ης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη και του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο

524016898news

Ο απολογισμός του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο

Άρθρο του Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου ης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Αντωνόπουλου Παναγιώτη και του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο

institoutoEEE4imerida

4η Ημερίδα Θεσσαλονίκης – Πρακτικά θέματα Εσωτερικού Ελέγχου

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. υποστηρίζει έμπρακτα ως χορηγός, την 4η ημερίδα που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Πρακτικά θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα», από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών