Λογιστής

Home/Tag:Λογιστής
naftemporiki15552024

Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα

Άρθρο των Παναγιώτη Αντωνόπουλου, οικονομολόγου/Πληροφορικού, εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, και Δημητρίου Πανοζάχου, MSc, οικονομολόγου, εσωτερικού ελεγκτή CISA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, δ/νοντος συμβούλου της

naftemporiki21032024

Διάκριση ημεδαπών, αλλοδαπών προμηθευτών Δημοσίου

Άρθρο του Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου – φοροτεχνικού συμβούλου, διευθύνοντος συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 21 Μαρτίου 2024. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ πολιτεία πλέον διακρίνει επίσημα τους προμηθευτές της

naftemporiki722024

Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου

Άρθρο του Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου, διευθύνοντος συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 7 Φεβρουαρίου 2024. ΟΙ ΈΜΜΕΣΕΣ τεχνικές ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4987/2022,

naftemporiki23012024

Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ ώρα μηδέν

Άρθρο των Γεώργιου Ζγούρου, oικονομολόγου – λογιστή Α΄ Τάξης, συμβούλου Λογιστικής Δημοσίων Μονάδων Υγείας & ΝΠΔΔ της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και Δημήτριου Τζελιάτη, λογιστή Α΄ Τάξης, υπεύθυνου Τμήματος Μισθοδοσίας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

naftemporiki17012024

Η προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο των Κωνσταντίνου Γεωργούλα, πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή CICA, CCS, PMI-RMP, συνεργάτη της Ορθολογισμός Α.Ε. και Δημητρίου Πανοζάχου, Msc οικονομολόγου – πιστοποιημένου ελεγκτή CISA, δ/νοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε., που δημοσιεύθηκε

naftemporiki-22122023

Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η ευκαιρία για τις νέες διοικήσεις

Άρθρο Τoυ Παναγιώτη Αντωνόπουλου, oικονομολόγου / πληροφορικού εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη

naftemporiki15122023

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές από ΝΠΔΔ και ο ΦΠΑ

Άρθρο τoυ Γεώργιου Σπανού, οικονομολόγου – ΜΒΑ, στελέχους της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και τoυ Χρήστου Λαμπούδη, οικονομολόγου – συμβούλου Λογιστικής, διευθυντή Τμήματος Υποστήριξης Φορέων Δημοσίου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη

naftemporiki30112023

Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και νέο ΕΣΠΑ

Άρθρο τoυ Δημήτρη Κούσια, οικονομολόγου – συμβούλου Επιχειρήσεων, MSc in Management & Informatics, διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 30 Νοεμβρίου 2023.   ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ νέων προκηρύξεων

naftemporiki26112023

Ποιοι δεν επωφελούνται άμεσα από το ξεπάγωμα τριετιών

Άρθρο των Παναγιώτη Φωτιάδη, οικονομολόγου – φοροτεχνικού συμβούλου, αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και Ελένης Τσιανάκα, υποψήφιας διδάκτορος PhD του ΠΑ.ΜΑΚ., MSc οικονομολόγου – φοροτεχνικού συμβούλου, γενικής διευθύντριας της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

naftemporiki23112023

Οι «αντικειμενικές μέθοδοι» και η φοροδιαφυγή

Άρθρο του Δημητρίου Πανοζάχου, MSc οικονομολόγου – εσωτερικού ελεγκτή, διευθύνοντος συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 23 Νοεμβρίου 2023. ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στη χώρα μας