Οικογενειακή Περιουσία

Home/Tag:Οικογενειακή Περιουσία
panozaxos_3

Family Offices, η “λογιστική επιστήμη” και η “φορολογική καθημερινότητα”

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 1 Μαρτίου 2021. Η θεσμοθέτηση ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης