Περιουσιακή Κατάσταση

Home/Tag:Περιουσιακή Κατάσταση
216767

Δεν είναι υποχρεωτική η προσμέτρηση του επιδόματος γάμου στο υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων

Το Υπουργείο Εργασίας με την υπ’ αριθ. 30751/22-3-2023 απάντηση του, απευθυνόμενο στην εταιρία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. μετά από σχετικό ερώτημα: 1. Επαναλαμβάνει ότι το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για τους εργοδότες που

OIKONOM ENHM_1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΕΩΣ 31/1/2022

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. δικαιοσύνης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» προτείνεται  η παράταση μέχρι

OIKONOM ENHM_1

Παράταση δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ εως 28/2/2021

Δόθηκε παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Ειδικότερα: Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, ( ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)  αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020  και ετήσιες του έτους 2020 (εισοδήματα χρήσης 2019),           υποβάλλονται  εμπρόθεσμα μέχρι και τις 28.2.2021.