ΠΟΛ

Home/Tag:ΠΟΛ
216767

Βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς

Άρθρο του Λειβαδόπουλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι Οικονομολόγος – Λογιστής Α’ Τάξης (Υπεύθυνος Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης ΟΤΑ), στέλεχος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο e.forologia.gr στις 5 Μαρτίου

ypoik

Βεβαίωση αποδοχών φορολογικού έτους 2017 – ΠΟΛ. 1045/14.3.2018

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1045/14.3.2018 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς

ΝΟΜΟΙ_1_2

ΠΟΛ.1069/8.4.2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών

ΠΟΛ.1069/8.4.2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994

ΝΟΜΟΙ_1_2

ΠΟΛ.1060/26.3.2013 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για τη χρήση 2012

ΠΟΛ.1060/26.3.2013 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) Αριθμ. ΠΟΛ 1060 (ΦΕΚ Β’ 806/08-04-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Την με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 07917ΕΞ/19.09.2012 (ΦΕΚ 2574 Β’)

ΝΟΜΟΙ_1_2

Προθεσμία άσκησης της προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές ΠΟΛ.1007/10.1.2013

  ΠΟΛ.1007/10.1.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.2. της παραγράφου ΙΓ. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 σχετικά με την προθεσμία άσκησης της προσφυγής στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΝΟΜΟΙ_1_2

Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της ΠΟΛ.1006/9.1.2013

ΠΟΛ.1006/9.1.2013 Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ