Φορολογικές δηλώσεις

Home/Tag:Φορολογικές δηλώσεις
556491196_news

Χαρτόσημο Εταιρικών Συμβάσεων – “Όταν τα λόγια δε συμβαδίζουν με τις πράξεις”

Άρθρο του Προέδρου και Διευθ/ντα Συμβούλου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κ. Πανοζάχου Δημήτρη, που δημοσιεύθηκε στο capital.gr στις 31 Οκτωβρίου 2022. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά από αποφάσεις του κατέστησε