Αθήνα

Home/Tag:Αθήνα
1

Στέλεχος Υποστήριξης τμήματος Δημόσιου Τομέα (Κωδ. Θέσης ΑΤ203)

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά βοηθό λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στην Αθήνα, για τη στελέχωση του τμήματος υποστήριξης Δημόσιου Τομέα. Ο/Η υποψήφιος θα

1

Στέλεχος Εταιρείας Λογιστής (Κωδ. Θέσης ΑΤ201)

Η εταιρεία παροχής Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναζητά λογιστή πλήρους απασχόλησης για το γραφείο της στην Αθήνα για τη στελέχωση του τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις