Ανδρεάδου Αθανασία

Home/Ανδρεάδου Αθανασία
icon-profile

Ανδρεάδου Αθανασία

Υπεύθυνη τμήματος Μηχανογράφησης και Πληροφοριακών Συστημάτων

Πληροφορικός

Διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής ενώ σήμερα παρακολουθεί το Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική & Προγραμματισμός», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Διαθέτει γνώσεις χρήσης Λογιστικών και άλλων Προγραμμάτων υπολογιστών και διαχείρισης Δικτυακών Συστημάτων.

Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων σε θέματα Μηχανογράφησης επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Γνωρίζει Αγγλικά.

Σήμερα είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Μηχανογράφησης και Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.