Αννούσης Νικόλαος

Home/Αννούσης Νικόλαος

Αννούσης Νικόλαος

Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος

Είναι Οικονομολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Κατεύθυνση: Δημόσια Οικονομική), του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και τη λογιστική υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας και ΝΠΔΔ. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στη χρήση μηχανογραφικών λογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και για φορείς Δημόσιου τομέα.

Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων σεμιναρίων σε θέματα λογιστικής, φορολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων

Σήμερα είναι συνεργάτης της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. σε θέματα Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.