Κούσιας Δημήτριος

Home/Κούσιας Δημήτριος

Κούσιας Δημήτριος

Υπεύθυνος Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Οικονομολόγος - MSc Πληροφορικής & Διοίκησης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης «Πληροφορική και Διοίκηση», του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει πάνω από 10 έτη εμπειρίας στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου σε αντικείμενα όπως:

  • η σύνταξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών, αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  • η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας και χρηματοοικονομικών αναλύσεων επιχειρήσεων,
  • η σύνταξη φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και
  • η σύνταξη σχεδίων ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Σήμερα είναι Υπεύθυνος του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Καταλόγου Πραγματογνωμόνων-Οικονομολόγων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2007 έως το 2013 και από το  2016 έως και σήμερα.