Δούδας Θωμάς

Home/Δούδας Θωμάς
doudas

Δούδας Θωμάς

Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ.

Οικονομολόγος - Λογιστής
MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής