Δροσάκη Ευαγγελία

Home/Δροσάκη Ευαγγελία

Δροσάκη Ευαγγελία

Υπεύθυνη Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος  - Λογίστρια
MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής