Κωνσταντοπούλου Δώρα

Home/Κωνσταντοπούλου Δώρα

Κωνσταντοπούλου Δώρα

Διευθύντρια Τμήματος Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος - Λογίστρια  Α' Τάξης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαθέτει πάνω από 10 έτη εμπειρίας στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και στις υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.