Τσιανάκα Ελένη

Home/Τσιανάκα Ελένη

Τσιανάκα Ελένη

Γενική Διευθύντρια

PhD Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Σύμβουλος
MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σήμερα, είναι διδάκτωρ του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαθέτει πάνω από 18 έτη εμπειρίας και κατά την επαγγελματική της σταδιοδρομία έχει ασχοληθεί με:

  • τη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη φορέων του Ιδιωτικού τομέα,
  • την οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων,
  • την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων Ε.Κ.Τ. και Κοινοτικών πρωτοβουλιών,
  • το σχεδιασμό, την οργάνωση και την επίβλεψη εσωτερικού ελέγχου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • τη διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης ως καθηγήτρια και εισηγήτρια στη μέση εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
  • το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε προγράμματα κατάρτισης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.

Συντάκτρια άρθρων σε θέματα φορολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος  άδειας Φοροτέχνη  – Λογιστή  Α’ τάξης.

Σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια της  ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.