Ζγούρος Γιώργος

Home/Ζγούρος Γιώργος

Ζγούρος Γιώργος

Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ

Λογιστής  Α' Τάξης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Καβάλας.

Διαθέτει πάνω από 12 έτη εμπειρίας στη Λογιστική υποστήριξη Μονάδων Υγείας και Ν.Π.Δ.Δ.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.