Κέλλη Μαρία

Home/Κέλλη Μαρία

Κέλλη Μαρία

Υπεύθυνη Εσωτερικού Λογιστηρίου

Λογίστρια

Διαθέτει πτυχίο Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.

Διαθέτει πάνω από 12 έτη εμπειρίας στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων & Ο.Τ.Α.

Σήμερα είναι Υπεύθυνη του Εσωτερικού Λογιστηρίου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.