Καλίτση Νικολέττα

Home/Καλίτση Νικολέττα
KALITSI

Καλίτση Νικολέττα

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Οικονομολόγος -Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
MSc in Accounting and Finance