Καραβαγγέλη Δανάη

Home/Καραβαγγέλη Δανάη

Καραβαγγέλη Δανάη

Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Οικονομολόγος -Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων