Καραφυλλούδης Χαράλαμπος

Home/Καραφυλλούδης Χαράλαμπος

Καραφυλλούδης Χαράλαμπος

Υπεύθυνoς Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος  - Λογιστής