Κετσάτη Κωνσταντίνα

Home/Κετσάτη Κωνσταντίνα

Κετσάτη Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος - MBA-Λογίστρια Α' Τάξης

Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει Μεταπτυχιακό MBA – Master in Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και διαθέτει εμπειρία: στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στην παροχή φοροτεχνικών συμβουλών και τη σύνταξη & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.