Κοκτζίδης Κυριάκος

Home/Κοκτζίδης Κυριάκος
KOKTZIDIS

Κοκτζίδης Κυριάκος

Λογιστική Υποστήριξη Ο.Τ.Α. & Ν.Π.Δ.Δ.

Οικονομολόγος - Λογιστής MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής