Κουτή Ειρήνη

Home/Κουτή Ειρήνη

Κουτή Ειρήνη

Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτικού τομέα

Οικονομολόγος -Λογίστρια

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.