Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος

Home/Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος

Λειβαδόπουλος Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Τμήματος Υποστήριξης ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ.

Οικονομολόγος – Λογιστής Α' Τάξης

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει πάνω από 15 έτη εμπειρίας στη λογιστική υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., αλλά και στη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Σήμερα είναι Υπεύθυνος του Τμήματος υποστήριξης Ο.Τ.Α. & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Είναι μεσολαβητής υπαγωγής εταιρειών στο Πτωχευτικό Δίκαιο (άρθρο 99).

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2001.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.

Γενικός Γραμματέας του Σκακιστικού Ομίλου Πολίχνης.