Μπάτζιου Πηνελόπη

Home/Μπάτζιου Πηνελόπη

Μπάτζιου Πηνελόπη

Υπεύθυνη Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ιδιωτικού Τομέα

Οικονομολόγος -Λογίστρια Α' Τάξης  

Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρίας στη Λογιστική υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, Μονάδων Υγείας και Ο.Τ.Α.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Ο.Τ.Α. & Ν.Π.Δ.Δ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.