Μπαλτζής Άγγελος

Home/Μπαλτζής Άγγελος

Μπαλτζής Άγγελος

Τμήμα εσωτερικού Λογιστηρίου

Λογιστής

Διαθέτει πτυχίο Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου.

Διαθέτει πάνω από 10 έτη εμπειρίας στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.