Μπαλτζής Παναγιώτης

Home/Μπαλτζής Παναγιώτης

Μπαλτζής Παναγιώτης

Λογιστική Υποστήριξη Ιδιωτικού Τομέα

Λογιστής Λογιστής -MSc in International Accounting, Auditing & Financial Management

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Ιδιωτικού Τομέα της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και διαθέτει εμπειρία στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών Μισθοδοσίας.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Β΄ Τάξης.