Φωτιάδης Παναγιώτης

Home/Φωτιάδης Παναγιώτης

Φωτιάδης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια στη Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

Διαθέτει πάνω από 25 έτη εμπειρίας στα παρακάτω πεδία:

  • τη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη Ιδιωτικών Επιχειρήσεων,
  • τη λογιστική υποστήριξη φορέων δημόσιου τομέα,
  • την εκπαίδευση, ως εισηγητής σε θέματα εγκατάστασης και τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, την κοστολόγηση παραγωγής κ.α. και
  • τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α΄ Τάξης.