Πάτακα Ευαγγελία

Home/Πάτακα Ευαγγελία

Πάτακα Ευαγγελία

Γραμματέας Διοίκησης

Φιλόλογος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα όπως η γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία, η χρήση των νέων τεχνολογίων κ.α.

Γνωρίζει Αγγλικά.

Σήμερα απασχολείται ως στέλεχος στη Γραμματεία της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.